top of page

진천군 단독주택
충북 진천군 / 2021 ​​/ 설계팀 : 권이설, 권이설

진천군-003.jpg

대지면적  599㎡

건축면적  166.62㎡

연  면 적  166.62㎡

건  폐 율  27.82%

용  적 률  27.82%

규      모  지상 1층

​구      조  경량목구조

용      도  단독주택

KakaoTalk_20230619_172153030_12.png
진천군-001.jpg
진천군-002.jpg
진천군-005.jpg
진천군-004.jpg
bottom of page